نشر صبا و بهار
نشر صبا و بهار می کوشد تا در زمینه پرورش نسل کودک، نوجوان و جوان با در دسترس قراردادن دانش و راه و روش اندیشیدن صاحب نظران در فلسفه، علوم اجتماعی، حقوق و پرورش و روانشناسی و نیز ادبیات، گامی هرچند کوچک بردارد.کتاب بابای دخترها مامان دختر، به ظرافتها و نکات مهم در روابط بین پدر و مادر با دخترانشان از کودکی تا ابتدای جوانی می پردارد.
تازه ترین کتاب های این هفته
تکاپو
شاعر: عدنان صائغ
بر سندانش بگذار
و بی ترحم بر آن بکوب
برآن بکوب...
برآن بکوب...
به او گفتم: با شدت برآن بکوب
بر آن بکوب ای آهنگربرآن بکوب
برآن بکوب...
تاکشیده شود
.... این دل
و پلی گردد
که مرا به فراموشی می رساند
ترجمه سیدمحسن جلالی موسوی
نکته های کوتاه