داستان، روایت، ادبیات، آمریکا، ایالات المتحده

داستان، روایت، ادبیات، آمریکا، ایالات المتحده

خلق حسی از مکان در داستان Creating a Sense of Place in Fiction

نویسنده کارولین کلیولند پنج تکنیک را که شناسایی کرده است را به اشتراک می گذارد که به نویسندگان در خلق  یک آرایش قدرتمند در داستان یاری می رساند.