چگونه شادی را در زندگیتان پیدا کنید

How to Find Joy in Your Life

بررسی یک فیلم: به زندگی متفاوت نگاه کنید و خوشحالی را بیابید.

 

نویسنده: شیلا کوهلر

مترجم: سید محسن جلالی موسوی

شب گذشته به تماشای فیلم فوق العاده ای به نام “روزهای عالی” از ویم وندرز با یک بازیگر درخشان، کُجی یاشوکو رفتیم که نقش مردی را بازی می کند که روزهایش را در یک کار کسل آور می گذراند. این قهرمان، هیرایاما هر روز با دقت زیاد سرگرم تمیز کردن توالتها است، تنها  با چند دقیقه خلاصی، برای خوردن نهارش زیر درختها، رانندگی  بسوی خانه درحال گوش دادن به نوارکاستش، خوردن شامش به تنهایی در یک میخانه، و خواندن کتاب پیش از اینکه بخواب برود.

آن چه این فیلم را تا این اندازه محشر می سازد صورت کُجی یاشوکو است، او تقریبا هیچ نمی گوید، که بگونه ای از پس انتقال شادیش  برمی آید،  در برکات کوچک روزش: یک کودک را که در توالت حبش شده نجات می دهد، دختر جوانی که نوارکاستی را می دزد اما آن را برمی گرداند و می خواهد که به موسیقی آن دوباره گوش دهد؛ نمای یک درخت با شاخه های گسترده شده در دل آسمان که با دوربین قدیمیش از آن عکس می گیرد؛ خواهر زاده جوانی که او را بیاد گذشته اش می اندازد از راه می رسد.

درخشش فیلم آن است که هرگز توضیح نمی دهد که چرا قهرمان، هیرایاما برای امرارمعاش توالت پاک می کند. هیچ داستانی از پیش یا لحظه ای از افشا وجود ندارد. ما مطمئنا می فهمیم که او بستگان ثروتمندی دارد. آن خواهرش را، که دوست می دارد، به دنبال دخترش در یک زمان با یک ماشین لوکس و شوفر می آید. اما ما به مرور می فهمیم که قهرمان ساکت ما به دنیای پیرامونش عشق می ورزد.: درختان، آن نور بامداد وقتی که از درخانه پا بیرون می گذارد، حتی لحظه ای که همکار تنبلش را در حال پاسخ دادن به دوستی گه با گوشهایش بازی می کند است می بیند! او عاشق خواندن کتابها است و هوشمند، حاضرجواب، و نسبت به دیگران دست و دلباز می باشد. منظره فوق العاده ای وجود دارد هنگامی که او به زنی در حال آواز خواندن درباره یک میکده در نیواورلاند با نام خوشید طلوع کننده گوش فرا می دهد.

در پایان فیلم، که بر صورت بازیگر همانطور که یکبار دیگر بسوی خانه راننگی می کند متمرکز است، ما با اطمینان درمی یابیم که او در زندگی اش تراژدی بزرگی داشته است اما بصورتی از پس غلبه بر اندوهش بر آمده و در برکات کوچک روزش شادی یافته است: بوسیله اجرای کار کسل کننده اش با ظرافتی عظیم، با انجام آن با بیشترین تواناییش، با کارهای کوچک از مهربانی و دست و دلبازی نسبت به مردم در زندگیش، بوسیله نگاه کردن به پیرامونش در شهر (توکیو از همه جهت بزبیایی تصویر برداری شده است) و آسمان، آن گیاهانی که او از آنها حمایت می کند، و بوسیله خواندن آنچه او انجام می دهد تا در شب به خواب برود. به نظر من غمگین و درعین حال انگیزه بخش می رسد! بالاتر از همه، هرچند این برای همه ما درسی است تا در روزهایمان که آنها را سپری می کنیم طبیعت، هنر، بخشندگی – که می تواند موسیقی یا ادبیات، یک کار مهربانانه کوچک نسبت به آنان که دور و بر ما هستند، و بالاتر از همه درختان و طبیعت در بالاسر و زیر پای ما باشد- شادیهای کوچکی را می توانند برای همه ما بیاورند.

مرجع: روزهای عالی، فیلمی از وین وندرز با بازی کُجی یاشوکو

Psychology Today

اشتراک گذاری :